zagotavljanje kakovosti

Kvaliteto procesov vsako leto potrjujemo s standardom ISO 9001

Naša zaveza kakovosti:

V našem trudu po nenehnih izboljšavah proizvodnih in poslovnih procesov si prizadevamo za doseganje izjemne kakovosti naših izdelkov in storitev. S stalnim preverjanjem in izboljševanjem sistemov za upravljanje kakovosti dosegamo vrhunsko uspešnost. Skrbimo za upoštevanje vseh zakonov, uredb in predpisov, ki zajemajo naše področje delovanja. Vzpostavljamo sistem z jasnimi odgovornostmi in pooblastili, kar nam omogoča doseganje naših ciljev. Pri tem se trudimo ohranjati skupne vrednote in etično obnašanje.

Naši zaposleni so ključni del naše organizacije, zato spodbujamo inovativnost, usposabljanje ter samostojno in odgovorno delo. Naša najvišja prednostna naloga je zadovoljstvo strank. Aktivno sledimo njihovim potrebam, prisluhnemo njihovim povratnim informacijam ter se zavzemamo za preseganje njihovih pričakovanj.

Sistem vodenja kakovosti temelji na zahtevah avtomobilskih standardov IATF 16949 in VDA 6.3. S stalnim izobraževanjem zaposlenih smo ves čas v koraku z novimi zahtevami tako v avtomobilski kot tudi v drugih industrijah, ter pripravljeni slediti spremembam na trgu.

V letu 2024 smo pridobili tudi standard ISO 14001

 

Naša zaveza okolju:

Zavezujemo se izpolnjevati zahteve standarda ISO 14001 za ravnanje z okoljem. Naš cilj je zmanjšati negativni vpliv na okolje in trajnostno upravljati z naravnimi viri. Skrbimo za okolje in dosledno spoštujemo vse predpise, zakone in uredbe, ki zajemajo naše področje delovanja.

Za doseganje trajnostnega upravljanja z naravnimi viri zmanjšujemo odpadke, spodbujamo recikliranje ter si prizadevamo za energetsko učinkovite postopke in uporabo okolju prijaznih tehnologij. Zavezani smo izobraževanju, usposabljanju in ozaveščanju naših zaposlenih o pomembnosti varovanja okolja. Spodbujamo sodelovanje vseh zaposlenih pri izboljšavah kakovosti in okoljske učinkovitosti, saj verjamemo, da je skupna odgovornost ključ do trajnostnega uspeha.

3M Preferred Converter

3M najvišje priznanje obdelovalca materialov dodeli le izbranim partnerjem, kar potrjuje našo odličnost pri delu, dokazuje naše znanje ter utrjuje medsebojni odnos z 3M. Smo prvo podjetje v Sloveniji, ki je prejelo ta naziv in eno od osmih v celotni CEE regiji.

tesa gold converter partner

Certifikat podeljujejo pomembnim članom skupine globalno priznanih konverterjev, ki dobro in uspešno sodelujejo z blagovno znamko Tesa.

V proizvodne procese uvajamo nove načine in tehnologije kontrole izdelkov.

S tesnim sodelovanjem z dobavitelji materialov uspemo izboljšati proces izdelave izdelkov in zmanjšujemo število napak.