IZVAJALEC VIDEONADZORA IN UPRAVLJAVEC OSEBNIH PODATKOV je PLADENT, podjetje za proizvodnjo in trgovino, d.o.o., Poslovna cona Žeje pri Komendi, Pod hrasti 18, 1218 Komenda, Matična številka: 5540917000, Davčna številka: SI 51492342 (»Pladent d.o.o.«)

NAMEN IZVAJANJA VIDEONADZORA

Videonadzor se opravlja, zaradi zagotavljanja nadzora nad vstopom in izstopom iz poslovnih prostorov Pladent d.o.o., z namenom uveljavljanja zakonitega interesa (pravice in dolžnosti) varovanja ljudi in premoženja (objekta, delovnih sredstev in materiala) ter zaupnih informacij ali poslovnih skrivnosti.

INFORMACIJE V ZVEZI Z IZVAJANJEM VIDEONADZORA

Pladent d.o.o. videoposnetkov ne obdeluje, zato ni posebnih vplivov obdelave. Videoposnetki se tudi ne prenašajo v tretje države. Pri videonadzoru se zvok ne snema. Dostop do posnetkov in žive slike imajo samo pooblaščene osebe upravljavca. Videoposnetki se hranijo največ 6 mesecev.

PRAVICE POSAMEZNIKOV V ZVEZI Z OBDELAVO OSEBNIH PODATKOV

Posamezniki imajo v zvezi z osebnimi podatki pridobljenimi v zvezi z videonadzorom različne pravice, ki so povzete v nadaljevanju (podrobnejša opredelitev v relevantni zakonodaji):  

  1. Pravica dostopa do podatkov – posameznik lahko zahteva podatke o tem ali se v zvezi z njim obdelujejo osebni podatki ter različne informacije v zvezi z obdelovanimi podatki (vrsta osebnih podatkov, kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki, roki hrambe itd.)
  2. Pravica do izbrisa podatkov (t. i. pravica do pozabe) – posameznik lahko zahteva, da se njegovi osebni podatki izbrišejo, če: osebni podatki niso več potrebni v namene, za katere so bili zbrani ali obdelani; posameznik nasprotuje zbiranju ali obdelavi osebnih podatkov, za zbiranje in obdelavo pa ne obstajajo nobeni zakoniti razlogi; osebni podatki so bili zbrani ali obdelani nezakonito; tako narekujejo določbe EU ali nacionalnega prava.
  3. Pravica do omejitve obdelave –  posameznik lahko zahteva, da se obdelava podatkov, ki se nanašajo nanj omeji, če je obdelava nezakonita, posameznik pa ne želi, da se podatki izbrišejo; Pladent d.o.o. ne potrebuje več za predvidene namene, vendar jih potrebuje posameznik za uveljavljanje, izvajanje ali nasprotovanje pravnim zahtevkom; je posameznik vložil ugovor v zvezi z obdelavo.
  1. Pravica do prenosljivosti podatkov –  posameznik lahko zahteva izpis podatkov, kar mu Pladent d.o.o. zagotovi v ustreznem formatu, ki ga posameznik lahko prevzame na sedežu družbe Pladent d.o.o.
  2. Pravica do ugovora– posameznik lahko ugovarja obdelavi osebnih podatkov s strani upravljavca v okviru izvajanja videonadzora na podlagi zakonitega interesa.

Pladent d.o.o. si pridržuje pravico pred obravnavanjem zahteve za zagotovitev katere od pravic v zvezi z varstvom osebnih podatkov preveriti identiteto posameznika, ki nanj naslovi takšno zahtevo.

Upravičeno zahtevo Pladent d.o.o. izpolni v roku 1 meseca oz. izjemoma, v primeru kompleksnosti zahteve ali večjega števila zahtev v zadevnem obdobju, v 3 mesecih, pri čemer bo upravičenec o podaljšanju in razlogih obveščen.

Uveljavljanje pravic in pritožba v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov

Posameznik svojo zahtevo / ugovor odda na elektronski naslov  info@pladent.si ali po pošti na naslov: PLADENT, podjetje za proizvodnjo in trgovino, d.o.o., Poslovna cona Žeje pri Komendi, Pod hrasti 18, 1218 Komenda.

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima tudi pravico vložiti pritožbo neposredno pri Informacijskem pooblaščencu, če meni, da zbiranje ali obdelava osebnih podatkov v zvezi z njim ni skladno z veljavno zakonodajo. Kontakt: Republika Slovenija Informacijski pooblaščenec, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana; Telefon: 01 230 97 30, E-pošta: gp.ip@ip-rs.si, DPO za Urad IP: dpo@ip-rs.si.