LasERSKI RAZREZ MATERIALA

Laserski razrez je tehnika pri kateri se za razrez materiala (pene, lepila,…) uporablja laserski žarek, ki reže material na podlagi predložene risbe izdelka. Podobno kot pri konvencionalnih tehnikah lahko tudi pri laserskem razrezu material prerežemo v celoti ali pa režemo samo do podlage.

Laserski razrez je primeren predvsem za majhne serije in vzorčenja, saj za izdelavo izdelka ne potrebujemo orodja, poleg tega pa je v primerjavi s konvencionalnimi metodami razreza in izseka tudi počasnejša. S takšnim postopkom razreza izrezujemo kompleksne oblike in enostavno spreminjamo ter popravljamo obliko izdelka.

Imamo dva laserska rezalnika – veliko-formatni laserski rezalnik in pretočni laser. Prvi omogoča razrez materiala v ploščah in je primeren za izdelke večjega formata, medtem ko pretočni laser omogoča previjanje in laminiranje materialov pred laserskim razrezom ter izsekavanje na formate po laserskem razrezu.

Omejitve laserskega razreza so predvsem v debelini in vrsti materiala – trši kot je material, manjša je dopustna debelina. Poleg tega vsi materiali niso primerni za razrez z laserjem – to so gorljivi materiali, materiali, ki pri razrezu z laserskim žarkom spuščajo nevarne emisije in podobno.

 
Veliko-formatni laser Pretočni laser
Dimenzije razreza 800 x 600 mm 250 x 250 mm
Debelina materiala* < 30 mm < 1 mm
Materiali
Mehki in poltrdi materiali, filc, plastika, lepilni trakovi

Lepilni trakovi, papir, folija, nalepke

 * Debelina materiala je odvisna od vrste in lastnosti materialov.

MOŽNOSTI RAZREZA IN IZSEKA

PIŠITE NAM

PLADENT d.o.o.

Pod hrasti 18
PC Žeje pri Komendi
1218 Komenda
Slovenija
Tel: +386 1 834 56 96
Matična št.: 5540917
ID za DDV: SI51492342
št. reg. vložka 1/141229/00 sodišče v Ljubljani
transakcijski račun: SI0510 0800 0067 019

13 + 2 =